redactiestatuut

Redactiestatuut

 

 1. Het verhaal dat je instuurt moet authentiek zijn, dat wil zeggen het moet écht jouw verhaal zijn. Met het indienen ervan verklaar je dit.
 2. Leesbaarheid vergroot de aandacht voor het verhaal en daarom kán de redactie contact opnemen met de schrijver om kleine aanpassingen in de tekst voor te stellen. In dat geval wordt pas na jouw akkoord het verhaal op de site geplaatst.
 3. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een verhaal ligt altijd bij de auteur/de inzender. Een mogelijk beroep op copyright door een derde zal altijd worden doorgeleid naar de auteur.
 4. Het auteursrecht blijft in handen van jou als schrijver. De site bezoekers worden gewezen op de auteursrechten door middel van het copyright symbool (©) en het jaar waarin het verhaal geschreven is.
 5. Bij een verhaal plaatst de redactie altijd de naam van de auteur of, indien gewenst, diens pseudoniem. Bij dat laatste wordt erop gewezen dat de echte naam bij de redactie bekend is.
 6. Om het verhaal te ondersteunen of aantrekkelijker te maken, heb je de mogelijkheid om een foto of afbeelding, mits vrij van auteursrechten, bij het verhaal te plaatsen.
 7. Voor publicatie op mijnverhaal.nu geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. De site is vrij toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden.
 8. De redactie streeft naar kwaliteit en originaliteit. Om die reden kan de redactie besluiten bijdragen niet te plaatsen. Je ontvangt altijd een bericht.

 

 1. Mijnverhaal.nu doet niet aan reclame. Commerciële uitingen, sluikreclame en/of klant-wervende teksten worden door de redactie niet geplaatst op de site. Ook politieke propaganda wordt geweerd. Functionele, het verhaal dienende, politiek getinte uitingen zijn wel toegestaan.
 2. De redactie accepteert geen enkele vorm van discriminatie. Teksten waarin mensen en/of groepen op basis van etniciteit, geslacht, godsdienst, geaardheid en/of anderszins, worden gestigmatiseerd worden niet geplaatst.
 3. Obsceen taalgebruik en/of beschuldigingen aan herkenbare individuen worden niet geplaatst.

 

 1. Alle communicatie verloopt in beginsel uitsluitend via e-mail verkeer. We plaatsen geen e-mail adressen, noch telefoonnummers en/of woonplaatsgegevens van schrijvers.
 2. E-mail adressen worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Ze worden enkel gebruikt voor de communicatie tussen de redactie en de auteurs / lezers.
 3. De redactie biedt lezers de mogelijkheid om openbaar te reageren via de reactiepagina, of privé via de contactpagina. Privé berichten worden niet op de site geplaatst.
 4. Mail en/of reacties onder een pseudoniem, dan wel anoniem, zal de redactie niet accepteren.

 

 1. Wanneer een uitgever een verhaal wil publiceren, of een organisator een spreker zoekt voor een bijeenkomst, is dat een zaak tussen de auteur en de uitgever of organisator. De redactie zal in dat geval niet meer doen dan de auteur een signaal geven om, indien gewenst, contact op te nemen met de geïnteresseerde. Wanneer de auteur niet in contact wenst te treden dan meldt de redactie dat bij de aanvrager.
 2. Wanneer de auteur zijn verhaal aanbiedt aan een uitgever, dan blijft het verhaal op mijnverhaal.nu gehandhaafd en kan door de redactie van mijnverhaal.nu melding gemaakt worden van dit gegeven.

 

Vastgesteld door de redactie op

18 oktober 2014 © www.mijnverhaal.nu

 

Spelregels

Eigenlijk houden de initiatiefnemers niet van regels. In principe wil het redactieteam alles plaatsen, maar we hebben nou eenmaal een paar spelregels nodig. De redactie wil ervoor zorgen dat de site kwalitatief aantrekkelijk en leesbaar blijft. Auteurs die graag hun verhaal geplaatst zien, alsook de redactieleden zelf, conformeren zich aan deze spelregels. Met het plaatsen van het verhaal geeft de redactie aan dat het verhaal door tenminste drie redactieleden getoetst is op deze punten. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud ligt altijd bij de auteur.