thema's

thema's

Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om een verhaal binnen een bepaald 'hokje' te plaatsen, willen we onze site graag overzichtelijk en toegankelijk houden. Daarom werken we met een thema-indeling. Uiteraard is het niet uitgesloten dat, afhankelijk van het verhalen aanbod, het aantal thema's wordt uitgebreid. Klik op het thema om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Met fictie wordt een verhaal of gedachtegang aangeduid, welke zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of van de lezer afspeelt.

Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Humor kan ook een aanduiding zijn van de expressie van iets komisch of grappigs in woord, daad of geschrift.

Dit thema handelt over alledaagse vragen en antwoorden, verwoord in begrijpbare teksten en gebaseerd op de eigen (levens-) ervaringen van de betrokken auteurs. Ook filisofische onderwerpen en beschouwingen komen hierin aan de orde.

Het thema maatschappij handelt over interacties binnen samenlevingen en wat zich zoal daarin voordoet.

Daarmee worden informatieve teksten, verhalen of beelden aangeduid, die hoofdzakelijk op de werkelijkheid betrekking hebben. Écht gebeurd dus. Bijvoorbeeld een verhaal uit jouw leven.

Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Het schrijven of lezen over ervaringen van rouw en rouwverwerking kan verlichting geven van de pijn om het verlies. De verhalen gaan over het omgaan met verdriet.

De genoegens die de poëzie aan lezer of luisteraar verschaft, worden teweeggebracht door de bijzondere combinatie van vorm, klank en betekenis die eigen is aan het vers, en deze genoegens kunnen van emotionele, intellectuele of humoristische aard zijn.

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen, ons zielenleven, ons onstoffelijke zijn. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan in verband gebracht worden met religie of het bovennatuurlijke in algemene zin, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

De eerder verschenen colums van onze voorpagina (home) kun je hier allemaal teruglezen.