Leven

Leven is veranderen, zoals zichtbaar in het ritme van de jaargetijden: de bladeren eerst groen, straks fel geel en rood, dan weer ontluikend in het voorjaar. De bewegingen zijn fascinerend.

Heb jij ook over een levenservaring beschreven en wil je die met ons delen? We leren graag iets van je! Ga naar de pagina 'verhaal insturen' en vul het formulier in.

leven

Dit thema handelt over alledaagse vragen en antwoorden, verwoord in begrijpbare teksten en gebaseerd op de eigen (levens-) ervaringen van de betrokken auteurs. Ook filisofische onderwerpen en beschouwingen komen hierin aan de orde. Oorspronkelijk betekende filosofie eenvoudig: "liefde voor wijsheid". Filosofie is de studie is van de betekenis en geldigheid van ons denken en onze overtuigingen omtrent de meest algemene en universele aspecten van het bestaan (heelal, entiteiten of subjecten, objecten of dingen en hun relatievormen).