Humor

Humor zit vaak in hele kleine dingen. Het begeeft zich op het snijvlak tussen vreugde en verdriet.

humor

Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Humor kan ook een aanduiding zijn van de expressie van iets komisch of grappigs in woord, daad, beeld of geschrift. Gevoel voor humor heeft betrekking op het kunnen begrijpen, aanvoelen of zelf bedenken van een bepaalde humoristische boodschap of grap. De werking van humor is gebaseerd op een zogenaamde dubbele binding: enerzijds creëert men een sterke associatie met het onderwerp van de humor in kwestie, zodat verteller en publiek deel uitmaken van het onderwerp of het ernstig nemen. Anderzijds wordt het zodanig gerelativeerd dat verteller en publiek afstand nemen van het onderwerp, er als het ware buiten gaan staan en het dus niét (langer) ernstig nemen.

Marc van der Hijden - Rasul (een dagje sauneren)

Marc van der Hijden - La cucaracha!