Fictie

Het leuke van het schrijven van fictie: alles is mogelijk. De kunst is om het onmogelijke geloofwaardig te maken.

'Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.'

 

Albert Einstein Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955

fictie

Met fictie wordt een verhaal of gedachtegang aangeduid welke zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of de lezer afspeelt. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de feitelijke werkelijkheid berust. De term is ontleend aan het Franse fiction. Wanneer we een roman of een verhaal fictie noemen, dan bedoelen we hiermee dat de belangrijkste elementen in de tekst - de verteller, de personages en de gebeurtenissen - fictief zijn.

Terwijl bij fictie alles mogelijk is levert dit tot nu toe voor deze site de minste inzendigen op... Wil jij daar wat aan doen? Word jij de volgende schrijver die een verhaal levert binnen dit thema? Ga naar de pagina 'verhaal insturen' en vul het formulier in.