Op de vlucht - Claar Lenssen

Op de vlucht

Het is te bizar voor woorden. De mens is tot zoveel in staat. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar op en communicatie-middelen zijn er te over. In het land waar ik woon is er veel ruimte voor persoonlijke vrijheid. Onderwijs is toegankelijk voor wie dat wil. Zelfs in crisistijd is er welvaart. De wereld ligt open: reizen was nog nooit zo gemakkelijk. Je zou denken dat alle ingrediënten voor solidariteit ruimschoots aanwezig zijn. Hoe kan het bestaan dat men in onze comfortabele positie de ander zo weinig gunt? Mensen op de vlucht voor oorlog of een uitzichtsloos bestaan, uit onze veilige haven weert? Ik kan er met mijn kop niet bij.

 

Is het het onbekende, wat mensen angst aanjaagt? Of maakt de welvaart hebzuchtig? Hoe meer ik heb, hoe minder ik wil verliezen? Zijn het de godsdiensten die ons bederven? Als ik –als atheïst- kijk naar de kern van alle godsdiensten (en niet naar alle onzin die mensen daar omheen hebben verzonnen) zie ik niets verkeerds en veel overeen-komsten onderling. Die kern roept toch juist op tot verdraagzaamheid en naastenliefde? Het kan toch niet zo zijn dat zich dat zou moeten beperken tot jouw selecte clubje?

 

Ik voel mijn geliefde persoonlijke vrijheid in het gedrang bij zoveel uitingen van haat in de wereld. Wat kan ik doen? Misschien alleen maar het goede voorbeeld proberen te geven in kleine kring, met alle vallen en opstaan wat daarbij hoort. Mezelf aanpakken: vooral op zoek gaan naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Mijn vriendschappen koesteren. Mezelf voeden met kunst en literatuur, laven aan muziek, opladen in de natuur en verstillen in yoga en meditatie. Zodat ik hopelijk beter in staat raak om over ergenissen heen te stappen en met mildheid om me heen te kijken. Kleine, jaloerse, bezitterige gedachten uitbannen. Als kleine druppel op een gloeiende plaat de mensheid proberen recht te doen.

En vooral ook: mijn stem verheffen: heb grenzenloos lief!

 

 

© 2015 Claar Lenssen

 

Auteur

Claar Lenssen

Column verschenen op 14 oktober 2015.